Professionell fordonskontroll och test av avgasutsläpp

När det är dags för nästa kontrollbesiktning och avgastest kan vi på Automekano utföra allt nödvändigt arbete. Om du önskar kan vi kontrollera fordonet i förväg, för att korrigera eventuella problem.

Få ut det mesta av din bil

Både fordonskontroller och avgaskontrolltester är tjänster som erbjuds året runt på Bosch Car Service-verkstäder, såsom Automekano. Dessa tester är av avgörande betydelse för att säkerställa att fordonet uppfyller de gällande lagkraven och är en del av den omfattande service och underhåll som vi erbjuder våra kunder.

Avgaskontrolltesterna genomförs som en inledande åtgärd. Syftet är att noggrant mäta nivån av avgasutsläpp från fordonet och säkerställa att dessa ligger inom de fastställda lagliga gränserna. Detta steg är kritiskt för att minska miljöpåverkan och för att se till att fordonet överensstämmer med de strikta utsläppsstandarder som gäller.

Efter att avgaskontrollerna har slutförts, går vi vidare till fordonskontrollen. Detta steg innebär en grundlig genomgång av fordonets säkerhet och prestanda. En oberoende expert på vår verkstad ansvarar för att utföra dessa kontroller. Under fordonskontrollen utvärderas olika aspekter, inklusive bromssystem, belysning, däck, styrning och andra kritiska komponenter. Endast om fordonet uppfyller de fastställda kraven under kontrollen kommer det att godkännas för vidare användning.

På Automekano är vårt engagemang att säkerställa både ditt fordon och miljön. Genom att följa och överträffa gällande lagar och standarder under dessa tester strävar vi efter att erbjuda en högkvalitativ och säker körupplevelse för våra kunder. Besök oss för att dra nytta av vår expertis och professionella service för ditt fordon.

Professionell fordonskontroll och test av avgasutsläpp

Förberedelse för inspektion

Kom igenom inspektionen snabbt och enkelt

Bra att veta

Snabbt och enkelt för godkänd besiktning

Bosch Car Service-verkstäderna utför kombinerade fordonskontroller och avgastester i enlighet med gällande lagar. För att undvika onödig miljöpåverkan använder vår personal alltid den senaste testutrustningen från Bosch. När testerna är utförda får du självklart alla test- och mätprotokoll för arbetet som utförts på ditt fordon. Vi har dessutom ett nära samarbete med officiella övervakningsorgan, så som DEKRA och Swedac.

Grundkontroll för ökad säkerhet

De bra nyheterna först: Antalet döda i trafiken minskar. Och nu det negativa: Det finns allvarliga fel på cirka 25 % av alla fordon på vägarna. Grundkontrollen som utförs av Bosch Car Service ger tillförlitlig information om ditt fordon är trafikdugligt eller inte. Detta förhindrar inte bara olyckor, det hjälper dig även att slippa undan böter och dyra reparationer. Man ska dock alltid följa det serviceintervall som anges för fordonet.

Är det dags för fordonskontroll?

Du kan boka din kontroll hos oss idag genom några enkla steg. Vi kommer att ge dig en likvärdig tillverkares service baserat på din fordons ålder och körsträcka.

Alternativt, om du har några frågor eller vill prata med oss ​​först, kan du ringa oss eller skicka ett mejl.

Expertrådgivning

”Visste du att… Besiktning och avgastest ska utföras en gång per år (eller baserat på bilens ålder). Nya bilar har sin första besiktning efter tre år, därefter två år och därefter varje år. För att säkerställa att bilen klarar kontrollen rekommenderar vi att du gör en preliminärkontroll hos en Bosch Car Service-verkstad, då kontrollerar våra tekniker bl.a. att lampor och bromsar fungerar som de ska och kan samtidigt åtgärda eventuella brister.”